Kontakt

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

 

 "B O R O W S K I"

 

62-800 Kalisz, ul. Wiatraki 4

 

sklep tel. 62 760 24 31

 

 

serwis tel. 698 673 778

 

 

e-mail: sklep@borowski.kalisz.pl

 

    Drukowanie bieżącej strony